fredag, november 20

Taiwan: utflykt till Sun Link Park

En vandring i NantouEn vandring i Nantou En lördag i Taiwan så åkte jag och Ingemar, Jonas och Hsiao-Wei och hennes föräldrar en bit upp i bergen för att vandra i Sun Link Park och kolla på lite vattenfall och så där.

En vandring i Nantou En vandring i Nantou Skogen i Taiwan är ju inte riktigt som skogen hemma, den är tät och det finns farliga ormar i den, så i de naturområdena vi besökte var det liksom iordninggjorda stigar och trappor och broar överallt. Kolla föresten gulliga papperskorgar! De föreställer bambuskott.

En vandring i Nantou En vandring i Nantou Vid en första anblick känns det som att naturen är mer exploaterad i Taiwan eftersom stigarna är iordninggjorda den sammanlagda påverkan kanske inte är så stor egentligen jämfört med i Sverige. Här är ju turismen lite mer gles men mer utspridd, i Taiwan är den mer koncentrerad vilket lämnar större områden fria från turism. Turismen ser också helt annorlunda ut i Taiwan eftersom landet är mycket mer tätbefolkan än Sverige.

En vandring i Nantou En vandring i Nantou Om naturturismen inte skulle vara så reglerad (på en del stigar var det förbjudet att röka och till vissa områden, som Yushan till exempel, behöver man tillstånd för att besöka) så skulle naturen slitas bra mycket mer. Just när vi var i Sun Link Park så stod det liksom 20 turistbussar parkerade på rad, trots att det var lågsäsong (vet dock inte om alla var fulla).

En vandring i Nantou Till sist så förändras ju naturen mycket mer och snabbare i Taiwan än i Sverige eftersom det kommer in tyfoner med starka vindar och mycket regn varje år. Dessa, och särskilt i kombination med branta berg kan "förstöra" så himla mycket. I Sun Link Park höll de på att reparera en del gångvägar längs med sluttningar som blivit bortspolade i ett jordskred och när vi körde bil längs med östkusten var det flera turistmål som var förstörda sedan en tyfon i augusti. En hel strand var till exempel bortspolad.

En vandring i Nantou En vandring i Nantou En vandring i Nantou En vandring i Nantou Så allt som allt tycker jag att det är bra att naturområdena är så pass reglerade som de är, även om det tar bort en del vildmarkskänsla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar